Bezárás

Széchenyi 2020 - Megvalósítási időszak alatt lévő pályázatok

GINOP-2.1.1-15-2016-00854

Energiatermelő berendezések nagy teljesítőképességű acél szerkezeti elemeinek gyártástechnológiai kutatás-fejlesztése

 

A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft.

A projekt címe: Energiatermelő berendezések nagy teljesítőképességű acél szerkezeti elemeinek gyártástechnológiai kutatás-fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 406 080 463 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 54.34 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 406,08 millió forint európai uniós támogatást nyert el energiatermelő berendezések nagy teljesítőképességű acél szerkezeti elemeinek gyártástechnológiai kutatás-fejlesztéséhez az alábbi három területen:

gyártási folyamat és gyártástechnológiák optimálása,

alternatív varratkialakítások vizsgálata,

gyártási minőségbiztosítás, vizsgálati eljárások fejlesztése.

A projekt végrehajtásával az alábbi eredmények jönnek létre:

újgenerációs levegőhűtéses (SIEMENS bordás) generátorház prototípus,

újgenerációs hajtómű nélküli szélturbina generátorház szegmens prototípus,

árapály erőmű generátorház prototípus,

új méretezési eljárás,

verifikált numerikus modellek és korszerű, számítógépi szimuláción alapuló méretezési eljárás,

korszerű gyártási minőségbiztosítási rendszer,

optimális gyártástechnológiai folyamatrendszer.

A fejlesztésnek köszönhetően 4 új K+F munkahely jön létre.

A projekt tervezett befejezése 2018.07.31.

A projekt tervezett befejezési dátuma: (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.07.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2016-00854

 


 

GINOP-2.2.1-15-2017-00092

Korszerű hibadetektáló és hiba előrejelző eljárások fejlesztése megújuló energiatermelő rendszerhez és komponenseihez, illetve felhasználásuk elosztott, optimális karbantartási módszertan kidolgozásában

 

A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft.

A szerződött támogatás összege: 731 545 055 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 73.58%

A projekt tartalmának bemutatása: A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 731 545 055 forint európai uniós támogatást nyert el Korszerű hibadetektáló és hiba előrejelző eljárások fejlesztése megújuló energiatermelő rendszerhez és komponenseihez, illetve felhasználásuk elosztott, optimális karbantartási módszertan kidolgozása terén.

Konzorciumi munka (Lakics Gépgyártó Kft. - Pannon Egyetem - BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató- Fejlesztő Nonprofit ZRT.)

Tapasztalati mérésekhez szükséges fizikai modell legyártása

Alternatív energiatermelő berendezések hibadetektáló, hibamegelőző algoritmussal kiegészített hajtáslánc tervezése és gyártása

Eszközberuházás 157 millió Ft értékben

„K+F” üzemcsarnok építése 180 millió Ft értékben

Együttműködést segítő közös megbeszélések, egyeztetések a konzorciumi tagokkal

Iparjogvédelmi oltalom bejegyeztetése

Tesztelt prototípus létrehozása

A fejlesztésnek köszönhetően új K+F munkahelyek jönnek létre

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.01.

A projekt tervezett befejezése: 2019.12.31.

A projekt tervezett befejezési dátuma: (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019.12.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00092

 


 

GINOP-2.1.6-16-2017-00004

Többcélú optimalizálási eljárások fejlesztése és validálása alacsony sebesség mellett és sziget üzemben is működő alternatív energiatermelő berendezés robosztus és karbantartás mentes üzemeltetéséhez az energiabiztonság növelése érdekében

 

A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft.

A szerződött támogatás összege: 360 502 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 59,69 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 360,5 millió forint európai uniós támogatást nyert el „Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében” pályázati felhívás keretében a következő tartalommal:

- Sorozatgyártásra alkalmas prototípus, illetve az ennek előállításához szükséges módszertan teljes mértékű elkészítése

- Alacsony sebesség, ill. széles sebességtartományon dolgozó, önhangoló berendezés tervezése

- Legyen alacsony karbantartási igényű és megbízható üzemeltetésű az energiabiztonság növelése érdekében

- Szükséges az erózió- és korrózióállóság növelése: akár sivatagi, akár nagy sótartalmú, párás telepítési helyszínre is feleljen meg

- 3D CAD modell tervezése

- Mechanikai és villamos rendszer dinamikus modellezése

- Modellezési eljárás kidolgozása a sztochasztikus terhelések és környezeti tényezők figyelembevételével

- Építendő egy, a berendezés modelljén alapuló, szimulációk futtatására alkalmas környezet, amelyen a különböző algoritmusok vizsgálhatók

- Gyártandó 1 db szélturbina szigetüzemre és 1 db szélturbina hálózati visszatáplálásra

- A projekt eredményéből származó K+F+I árbevétel a fenntartási időszak végéig két egymást követő üzleti évben eléri támogatási összeg legalább 30%-ával.

- A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 1. üzleti évben a létrehozott K+F munkahelyeket a bázislétszámhoz viszonyított növekményként fenntartja

- A projekt megvalósítás alatt, vagy a projekt megvalósítását követően a fenntartási időszak végéig részvétel legalább kettő a projekt témájához kapcsolódó külföldi kiállításon, vagy vásáron.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 06. 13.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.6-16-2017-00004

 


 

 

GINOP-1.2.8-17-2017-00016

Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztésének támogatása

 

A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft.

A projekt címe: Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztésének támogatása

A szerződött támogatás összege: 254 960 712 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 254,9 millió forint európai uniós támogatást nyert el IPAR 4.0 digitalizációt szolgáló eszközök, hardverek, szoftver beszerzése és üzembe helyezése tartalommal, mely kapcsán többek között a következő beszerzésekre került sor:

Vállalatirányítási rendszer verzió frissítése; Hegesztő robot követő ívszenzor üzembe állítása; Laptop hegesztőrobot offline programozásához; Megjelenítők és mobil adatbeviteli eszközök alkalmazása a termelésirányításban; Megmunkáló gépek hálózatba kötése.

Kötelező vállalások:

-  A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben átlagos éves nettó árbevétel eredmény növekedése érje el az átlagosan legalább 15 százalékos növekményi szintet a bázisévhez képest.

vagy

-        A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 30%-át.

és

-        A támogatást igénylő a projekt megvalósítás helyszínén legalább 5 fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszakvégéig alkalmaz.

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.07.01.

A projekt tervezett befejezése: 2019.12.13.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-17-2017-00016

 


 

GINOP-1.2.1-16-2017-00514

"Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése"

 

A kedvezményezett neve:  Lakics Gépgyártó Kft.

A projekt címe: "Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése"

A szerződött támogatás összege: 452 713 796 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 452,7 millió forint európai uniós támogatást nyert lemezvágó üzemcsarnok létesítése valamint fémszerkezetgyártó és megmunkáló berendezések, anyagmozgató gépek beszerzésére.

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01.

A projekt tervezett befejezése: 2019.03.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00514


 

GINOP-6.1.6-17-2018-00151

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós támogatás segítségével a „Lakics Kft. versenyképességének növelése a munkatársak képzésével” című projekt keretében a Lakics Kft. a piaci versenyképességének növeléséhez munkahelyi képzéseket valósít meg. A támogatás mértéke közel 33,19 millió Ft, amely Európai Uniós és hazai támogatásból valósult meg.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 

Projekt kódszáma: GINOP-6.1.6-17-2018-00151

Projekt címe: Lakics Kft. versenyképességének növelése a munkatársak képzésével

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.08.24.

Elnyert támogatás összege: 33 188 294,- Ft

Támogatás intenzitása: 82,79 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Munkatársaink képzettsége vegyes: elég sok, magasan kvalifikált munkaerőnk mellett az alacsonyabban kvalifikáltabbak elavult és/vagy nem igazolt tudással rendelkeznek. Különösen ez a helyzet az informatikai képzettség területén. Az egyre inkább automatizálódó termelés, a szinte minden munkakört érintő, bevezetett vállalatirányítási informatikai rendszer használata olyan digitális kompetencia követelményeket támaszt, amelyet még a magasabban kvalifikáltak is nehezen teljesítenek. Ezért fontosnak tartjuk a munkavállalóink körében az excel ismeretek bővítését, másrészt, a vállalatirányítási szoftverekről való tudás fejlesztését. Ugyanakkor a vezetői készségek fejlesztése is elsőrangú, mert eddig a vezetői munkakörökbe a kiválasztás részben nem elsősorban vezetői, hanem szakmai tudás alapján történt.

 

Célunk az, hogy a vállalkozásunk versenyképes maradjon a piacon, ennek érdekében különböző munkahelyi képzések megvalósítását tervezzük cégünk munkavállalói részére. A jövőbeni humán-erőforrás szükséglet egyértelműen azt az irányt kell kielégítse, hogy szervezetünk további növekedése ne gátolódjék meg szakmai képzés nélküli munkatársak hiánya miatt.

 

A projekt megvalósítása után vállalkozásunk munkatársai naprakészebb tudással fognak rendelkezni a mindennapi tevékenységük elvégzéséhez. A projekt tervezett befejezés dátuma 2020 augusztus.