Bezárás

Széchenyi 2020 - Megvalósítási időszak alatt lévő pályázatok

GINOP-1.2.8-20-202-00984

Munkavállalói létszám megtartása technológia megújulás támogatásával a Lakics Kft-nél


A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft. (7300 Komló, Altáró u. 8., megvalósítási helyszín)
A projekt címe: Munkavállalói létszám megtartása technológia megújulás támogatásával a Lakics Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 34 649 889,- Ft.
A támogatás mértéke (%-ban): 70 % (visszamérés függvényében)

A projekt tartalmának bemutatása: A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 34 649 889 forint európai uniós támogatást nyert el Munkavállalói létszám megtartása technológia megújulás támogatásával a Lakics Kft-nél pályázat keretében.

Támogatott tevékenységek: eszközberuházás, ingatlan felújítás, forgóeszköz vásárlás (anyag beszerzés), rezsi költség.

A fejlesztésnek köszönhetően a munkavállaói létszám nem csökken a 90%-os szint alá a bázisértékhez mérten.

Sikeres műszaki tartalom megvalósítás, foglalkoztatás megtartás, és a visszamérési szempontrendszer szerinti megfelelőség esetén a 70%-os VT támogatás VNT támogatássá alakulhat.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. 12.03.
A projekt tervezett befejezése: 2022. 03. 31.
A projekt tervezett befejezési dátuma: (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2022. 06.02.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-202-00984

 


 

GINOP-2.1.1-15-2016-00854

Energiatermelő berendezések nagy teljesítőképességű acél szerkezeti elemeinek gyártástechnológiai kutatás-fejlesztése

 

A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft.

A projekt címe: Energiatermelő berendezések nagy teljesítőképességű acél szerkezeti elemeinek gyártástechnológiai kutatás-fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 406 080 463 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 54.34 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 406,08 millió forint európai uniós támogatást nyert el energiatermelő berendezések nagy teljesítőképességű acél szerkezeti elemeinek gyártástechnológiai kutatás-fejlesztéséhez az alábbi három területen:

gyártási folyamat és gyártástechnológiák optimálása,

alternatív varratkialakítások vizsgálata,

gyártási minőségbiztosítás, vizsgálati eljárások fejlesztése.

A projekt végrehajtásával az alábbi eredmények jönnek létre:

újgenerációs levegőhűtéses (SIEMENS bordás) generátorház prototípus,

újgenerációs hajtómű nélküli szélturbina generátorház szegmens prototípus,

árapály erőmű generátorház prototípus,

új méretezési eljárás,

verifikált numerikus modellek és korszerű, számítógépi szimuláción alapuló méretezési eljárás,

korszerű gyártási minőségbiztosítási rendszer,

optimális gyártástechnológiai folyamatrendszer.

A fejlesztésnek köszönhetően 4 új K+F munkahely jön létre.

A projekt tervezett befejezése 2018.07.31.

A projekt tervezett befejezési dátuma: (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.07.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2016-00854

 


 

GINOP-2.2.1-15-2017-00092

Korszerű hibadetektáló és hiba előrejelző eljárások fejlesztése megújuló energiatermelő rendszerhez és komponenseihez, illetve felhasználásuk elosztott, optimális karbantartási módszertan kidolgozása

 

A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft.

A projekt címe: Korszerű hibadetektáló és hiba előrejelző eljárások fejlesztése megújuló energiatermelő rendszerhez és komponenseihez, illetve felhasználásuk elosztott, optimális karbantartási módszertan kidolgozása

A szerződött támogatás összege: 724 899 205,- Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 73,41%

A projekt tartalmának bemutatása: A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 724 899 205 forint európai uniós támogatást nyert el Korszerű hibadetektáló és hiba előrejelző eljárások fejlesztése megújuló energiatermelő rendszerhez és komponenseihez, illetve felhasználásuk elosztott, optimális karbantartási módszertan kidolgozása terén.

 

Konzorciumi munka (Lakics Gépgyártó Kft. - Pannon Egyetem - BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató- Fejlesztő Nonprofit ZRT.)

Tapasztalati mérésekhez szükséges fizikai modell legyártása

Alternatív energiatermelő berendezések hibadetektáló, hibamegelőző algoritmussal kiegészített hajtáslánc tervezése és gyártása

Eszközberuházás 336,25 millió Ft értékben

Együttműködést segítő közös megbeszélések, egyeztetések a konzorciumi tagokkal

Iparjogvédelmi oltalom bejegyeztetése

Tesztelt prototípus létrehozása

A fejlesztésnek köszönhetően új K+F munkahelyek jönnek létre

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. 01. 01.

A projekt tervezett befejezése: 2021. 01. 29.

A projekt tervezett befejezési dátuma: (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021. 01. 29.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00092

 


 

GINOP-1.2.1-16-2017-00514

"Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése"

 

A kedvezményezett neve:  Lakics Gépgyártó Kft.

A projekt címe: "Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése"

A szerződött támogatás összege: 452 713 796 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 452,7 millió forint európai uniós támogatást nyert lemezvágó üzemcsarnok létesítése valamint fémszerkezetgyártó és megmunkáló berendezések, anyagmozgató gépek beszerzésére.

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01.

A projekt tervezett befejezése: 2019.03.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00514


 

GINOP-6.1.6-17-2018-00151

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós támogatás segítségével a „Lakics Kft. versenyképességének növelése a munkatársak képzésével” című projekt keretében a Lakics Kft. a piaci versenyképességének növeléséhez munkahelyi képzéseket valósít meg. A támogatás mértéke közel 33,16 millió Ft, amely Európai Uniós és hazai támogatásból valósult meg.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 Kedvezményezett neve: Lakics Kft. 

Projekt kódszáma: GINOP-6.1.6-17-2018-00151

Projekt címe: Lakics Kft. versenyképességének növelése a munkatársak képzésével

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.12.11.

Elnyert támogatás összege: 33 158 514,- Ft

Támogatás intenzitása: 82,79 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Munkatársaink képzettsége vegyes: elég sok, magasan kvalifikált munkaerőnk mellett az alacsonyabban kvalifikáltabbak elavult és/vagy nem igazolt tudással rendelkeznek. Különösen ez a helyzet az informatikai képzettség területén. Az egyre inkább automatizálódó termelés, a szinte minden munkakört érintő, bevezetett vállalatirányítási informatikai rendszer használata olyan digitális kompetencia követelményeket támaszt, amelyet még a magasabban kvalifikáltak is nehezen teljesítenek. Ezért fontosnak tartjuk a munkavállalóink körében az excel ismeretek bővítését, másrészt, a vállalatirányítási szoftverekről való tudás fejlesztését. Ugyanakkor a vezetői készségek fejlesztése is elsőrangú, mert eddig a vezetői munkakörökbe a kiválasztás részben nem elsősorban vezetői, hanem szakmai tudás alapján történt.

 

Célunk az, hogy a vállalkozásunk versenyképes maradjon a piacon, ennek érdekében különböző munkahelyi képzések megvalósítását tervezzük cégünk munkavállalói részére. A jövőbeni humán-erőforrás szükséglet egyértelműen azt az irányt kell kielégítse, hogy szervezetünk további növekedése ne gátolódjék meg szakmai képzés nélküli munkatársak hiánya miatt.

 

A projekt megvalósítása után vállalkozásunk munkatársai naprakészebb tudással fognak rendelkezni a mindennapi tevékenységük elvégzéséhez. A projekt befejezésének dátuma: 2020.12.11.

Gyakornoki program a "Lakics" Kft.-nél

Projekt megnevezése: Gyakornoki program a "Lakics" Kft.-nél
Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-19-2020-00139
Kedvezményezett: "LAKICS" Kft.
Elnyert támogatás összege: 5.296.284,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%
A projekt fizikai befejezése: 2020.12.17.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós támogatás segítségével „Gyakornoki program a "Lakics" Kft.-nél” című projekt keretében a "LAKICS" Kft. 2 fő pályakezdő gyakornokot foglalkoztatott. A támogatás mértéke több mint 5,2 millió Ft, amely 100%-os Európai Uniós támogatásból valósult meg.

A projekt eredményeként 2 fő pályakezdő gyakornok (1 fő bérügyintéző és 1 fő logisztikai ügyintéző) 9 hónap valós szakmai gyakorlatot szerez Cégünknél. A projekt megvalósításába a két fő gyakornok mellett a munkájukat segítő, értékelő szerepet betöltő mentor is bevonásra került.

A projekt keretében a gyakornoki munkahelyek kialakításához és a gyakornokok foglalkoztatásához szükséges eszközbeszerzés is megvalósult. A munkakör betöltéséhez szükséges laptopokat, szoftvereket (bérszámfejtő és készletfigyelő) és mobiltelefonokat szereztünk be.