Bezárás

Széchenyi 2020 - Fenntartási időszak alatt lévő pályázatok

GINOP-2.1.6-16-2017-00004

Többcélú optimalizálási eljárások fejlesztése és validálása alacsony sebesség mellett és sziget üzemben is működő alternatív energiatermelő berendezés robosztus és karbantartás mentes üzemeltetéséhez az energiabiztonság növelése érdekében

 

A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft.

A szerződött támogatás összege: 360 502 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 59,69 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 360,5 millió forint európai uniós támogatást nyert el „Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében” pályázati felhívás keretében a következő tartalommal:

- Sorozatgyártásra alkalmas prototípus, illetve az ennek előállításához szükséges módszertan teljes mértékű elkészítése

- Alacsony sebesség, ill. széles sebességtartományon dolgozó, önhangoló berendezés tervezése

- Legyen alacsony karbantartási igényű és megbízható üzemeltetésű az energiabiztonság növelése érdekében

- Szükséges az erózió- és korrózióállóság növelése: akár sivatagi, akár nagy sótartalmú, párás telepítési helyszínre is feleljen meg

- 3D CAD modell tervezése

- Mechanikai és villamos rendszer dinamikus modellezése

- Modellezési eljárás kidolgozása a sztochasztikus terhelések és környezeti tényezők figyelembevételével

- Építendő egy, a berendezés modelljén alapuló, szimulációk futtatására alkalmas környezet, amelyen a különböző algoritmusok vizsgálhatók

- Gyártandó 1 db szélturbina szigetüzemre és 1 db szélturbina hálózati visszatáplálásra

- A projekt eredményéből származó K+F+I árbevétel a fenntartási időszak végéig két egymást követő üzleti évben eléri támogatási összeg legalább 30%-ával.

- A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 1. üzleti évben a létrehozott K+F munkahelyeket a bázislétszámhoz viszonyított növekményként fenntartja

- A projekt megvalósítás alatt, vagy a projekt megvalósítását követően a fenntartási időszak végéig részvétel legalább kettő a projekt témájához kapcsolódó külföldi kiállításon, vagy vásáron.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 06. 13.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.6-16-2017-00004

 

A pályázat letölthető dokumentumait erre a linkre kattintva tekintheti meg!


 

 

GINOP-1.2.8-17-2017-00016

Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztésének támogatása

 

A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft.

A projekt címe: Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztésének támogatása

A szerződött támogatás összege: 254 960 712 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 254,9 millió forint európai uniós támogatást nyert el IPAR 4.0 digitalizációt szolgáló eszközök, hardverek, szoftver beszerzése és üzembe helyezése tartalommal, mely kapcsán többek között a következő beszerzésekre került sor:

Vállalatirányítási rendszer verzió frissítése; Hegesztő robot követő ívszenzor üzembe állítása; Laptop hegesztőrobot offline programozásához; Megjelenítők és mobil adatbeviteli eszközök alkalmazása a termelésirányításban; Megmunkáló gépek hálózatba kötése.

Kötelező vállalások:

-  A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben átlagos éves nettó árbevétel eredmény növekedése érje el az átlagosan legalább 15 százalékos növekményi szintet a bázisévhez képest.

vagy

-        A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 30%-át.

és

-        A támogatást igénylő a projekt megvalósítás helyszínén legalább 5 fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszakvégéig alkalmaz.

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.07.01.

A projekt tervezett befejezése: 2019.12.13.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-17-2017-00016

 


 

GOP-2012-1.3.1/D-2012-0004

Fejlesztések a Lakics Kft beszállítói pozíciójának megerősítése érdekében - új generációs árapály generátorok részegységei

Megvalósítás: 2012.09.03-2014.01.22.

Fenntartás: 2017.12.31

Megvalósítás helyszíne: Kaposvár, Komló

 


 

GINOP-5.3.2-16-2016-00497

Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a Lakics Kft-nél

 

A kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Kft.

A szerződött támogatás összege: 14 996 170 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100,00 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakics Gépgyártó Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 14,996 millió forint európai uniós támogatást nyert el a rugalmas foglalkoztatás kiterjesztésére és az ezzel kapcsolatos humán erőforrás fejlesztési feladatokra. Az átalakítás 9 munkakörben 22 főt érint.

Fontos tényező a foglalkoztatási szabályok átdolgozása a rugalmas foglalkoztatásnak megfelelően, különös tekintettel az utasítási, döntési, felelősségi hatáskörökre. Ehhez kapcsolódóan át kell dolgozni a rugalmas foglalkoztatási formába kerülő munkatársak munkaszerződését, munkaköri leírását.

A feladatokat integrálja a teljesítményértékelési rendszer további fejlesztése: egy jól kialakított teljesítményértékelési rendszer is alkalmas eszköze lehet a munkavállaló értékrendjének befolyásolására. Ennek eleme egy könnyen alkalmazható motivációs rendszer, amelyet a munkavállalók és a vezetők is elfogadnak.

A rugalmas foglalkoztatás kiterjesztése az infrastruktúra fejlesztésének a szükségességét is felszínre hozza, alapvetően a hordozható hardver állomány terén való fejlesztéssel.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00497